Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Dátum: 18.08.2014 | Kategória: Úradné oznamy

Združenie lesomajiteľov Papradno, pozemkové spoločenstvo prostredníctvom prípravného výboru oznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nového pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2014 o 13.00 hod v Kultúrnom dome Papradno.

Vážení vlastníci!

Z dôvodu, že na zasadnutí zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností patriacich do pozemkového spoločenstva Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno dňa 29.06.2014 bola nízka účasť, spoločenstvo ZDL-PS Papradno v zmysle zákona č.97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách pôjde do likvidácie a zanikne.

Prípravný výbor pripravuje založenie nového spoločenstva v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách a žiada záujemcov o vyplnenie a doručenie priložených tlačív.

S pozdravom

Ing. Ján Strašík

Priložený súbor [DOCX - 16.27 kB]


19.03.2018 | Pozvánka na členskú schôdzu

ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2018 (nedeľa) o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej sále.


18.03.2018 | Zápisnica z rokovania členskej schôdze

ktorá sa konala 26.03.2017 o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej sále.


26.02.2017 | Pozvánka na členskú schôdzu

ktorá sa uskutoční dňa 26.03.2017 (nedeľa) o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej sále.


02.05.2016 | Zápisnica z rokovania členskej schôdze

ktorá sa konala 24.04.2016 o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej sále.


11.04.2016 | Pozvánka na členskú schôdzu

ktorá sa uskutoční dňa 24.04.2016 (nedeľa) o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej sále.

staršie oznamy

Anketa

Je táto stránka pre Vás prínosom?

áno (137 hlasov, 74%)

nie (48 hlasov, 26%)

Celkovo hlasov: 185