Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

Dátum: 18.08.2014 | Kategória: Úradné oznamy

Združenie lesomajiteľov Papradno, pozemkové spoločenstvo prostredníctvom prípravného výboru oznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutia zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nového pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2014 o 13.00 hod v Kultúrnom dome Papradno.

Vážení vlastníci!

Z dôvodu, že na zasadnutí zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností patriacich do pozemkového spoločenstva Združenie drobných lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Papradno dňa 29.06.2014 bola nízka účasť, spoločenstvo ZDL-PS Papradno v zmysle zákona č.97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách pôjde do likvidácie a zanikne.

Prípravný výbor pripravuje založenie nového spoločenstva v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách a žiada záujemcov o vyplnenie a doručenie priložených tlačív.

S pozdravom

Ing. Ján Strašík

Priložený súbor [DOCX - 16.27 kB]


28.05.2024 | Zápisnica z rokovania Členskej schôdze

Zápisnice z rokovaní riadnej a náhradnej Členskej schôdze Lesného družstva Papradno, ktoré sa konali dňa 17.3.2024 v Kultúrnom dome Papradno.


20.02.2024 | Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

ktorá sa bude konať 17.3.2024 o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno.


20.02.2024 | Zápisnica z rokovania náhradnej Členskej schôdze

Zápisnica z rokovania náhradnej Členskej schôdze Lesného družstva Papradno, ktorá sa konala dňa 19.3.2023 o 15:00 v Kultúrnom dome Papradno.


11.04.2023 | Vyplácanie dividiend


20.02.2023 | Pozvánka na členskú schôdzu

ktorá sa uskutoční dňa 19.03.2023 (nedeľa) o 14:00 v Kultúrnom dome Papradno.

staršie oznamy

Anketa

Je táto stránka pre Vás prínosom?

áno (315 hlasov, 62%)

nie (194 hlasov, 38%)

Celkovo hlasov: 509